Vectra’nın yapay zeka ile güçlendirilmiş tehdit algılama ve önleme-cevaplama platformu Cognito , dünyanın en önemli kurum ve organizasyonlarına siber saldırılardan zarar görmeden, hızlı ve proaktif olarak saldırıları belirleme olanağı sağlamaktadır.

Vectra’nın yapay zeka ile güçlendirilmiş tehdit algılama ve önleme-cevaplama platformu Cognito , dünyanın en önemli kurum ve organizasyonlarına siber saldırılardan zarar görmeden, hızlı ve proaktif olarak saldırıları belirleme olanağı sağlamaktadır.

Cognito yapay zeka ile siber atakları algılama ve tehditleri avlama/yakalama platformudur. Cognito platformu, saldırganları tespit etmek için ve forensic kanıtı ile zenginleştirdiği tehdit araştırmaları için yapay zekayı kullanır.

Vectra’nın yapay zeka ile güçlendirilmiş tehdit algılama ve önleme-cevaplama platformu Cognito, dünyanın en önemli kurum ve organizasyonlarına siber saldırılardan zarar görmeden , hızlı ve proaktif olarak saldırıları belirleme olanağı sağlamaktadır.

Günümüzde saldırıya açık ve risklerin en yüksek olduğu bilgi ortamında, kurumsal tehdit algılama çözümleri zorunlu hale gelmiştir. Vectra’nın siber atakları proaktif olarak algılayarak ortadan kaldırma ve riskleri azaltma konusundaki başarısına hiçbir firma yaklaşamamıştır.

Vectra’yı Öne Çıkartan Özellikler Nelerdir?

Kurumsal ortamda sürekli artan gizli ve bilinmeyen ataklar için proaktif ve otomatik tehdit gözetleme sistemi sağlar.

Cognito kullanıcılarını, güncel tehditlerden sürekli olarak korunabilmeleri için, yeni tehdit algılama algoritmalarını içeren yazılım güncellemelerini sürekli ve düzenli periyotlarda iletmektedir.

Bunu yaparken , Cognito siber atak sırasında sadece tek gerçek kaynak olan network trafiğine güvenir. Sadece hattın üzerindeki trafik – genel bulut , özel data center veya kurum ortamı- gerçeği tam doğrulukla ve bağımsızca ortaya koymaktadır. Düşük doğruluk içeren alan güvenliği şimdiye kadar gördüklerinizdir , gözden kaçan gizli ataklar değildir.

Otomatik Tehdit Algılama

Öğrenen davranışsal modeller yapay zekayı kullanarak gizli ve bilinmeyen atakları gerçek zamanlı olarak tespit eder.

Cognito Çağrıları/Uyarıları ile Tehdit Avcılarını Güçlendirme

Cognito ve diğer güvenlik kontrolleri tarafından tespit edilmiş daha derin ve kapsamlı olay incelemelerini yayınlar ve algılanmamış tehditleri retrospektif olarak yakalama gerçekleştirir.

Geniş Kurumsal Görünürlük

Gerçek zamanlı zengin network metadatanın bilgisinin toplanması , analizi ve depolaması , log ve cloud eventler ; bütün cloud ve data center workloads , kullanıcı ve IoT cihazlardaki aksiyonların görünürlülüğünü sağlar.

Bir Kez Ele Geçir, Bir Çok Şey Yap

Loglar ve cloud eventler ile artan zengin network metadata, gerçek zamanlı otomatik tehdit algılama , manuel tehdit avlama , retrospektif avlama ve olay inceleme sağlar.

Cognito Çağrıları / Uyarıları: Tehdit yakalamada en etkili yol

Tehdit Avcılarını Güçlendirme

Araştırmaların artması ve profesyonel tehdit avcılarının bilgilerinin güçlenmesi verimliliğini maximize eder.

Limitsiz Bulut Gücü

Cognito altyapıyı yönetmeye devam ederken , tehdit avcıları; ihtiyaçları olan depolanmış ve araştırılmış zengin network metadataya güvenir.

Cihaz Aktivastonlarının Zeka İncelemesi

Network meta data ile cihazları (sadece IP adresleri değil) birleştirir ve IP adres değişikliklerine rağmen cihaz aktivitesini anlık görünür sağlar.